Tagalog: Ang Pinaigsing Paglalahad ng Fiqh ng Sunnah at ng Maluwalhating Aklat [The Concise Presentation of Fiqh] (Filipino)

د.إ60,00

Ang Pinaigsing Paglalahad ng Fiqh ng Sunnah at ng Maluwalhating Aklat (Filipino): Ang may-akda ay naghigpit na pagbatayan ng fiqh ang Qur’an at ang mapapanaligang hadith ng Propeta, na buong ingat na iniiwasan ang anumang mahina at itinatakwil na hadith na matatagpuan sa karamihan ng mga aklat ng fiqh.

Sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala ni Allah, mayroon na ngayong maraming bilang ng panimulang kalipunan ng fiqh na nasa sa atin ngayon sa iba’t ibang wika. Gayon pa man, ang natatanging gawa na ito ay mayroong namumukod-tanging pananaw na nakagawa rito na maging isang bantog na gawa sa kanyang katutubong wikang Arabik, at nararapat na makagawa (tayo) rito, sa kapahintulutan ni Allah, ng isang mahalagang ambag sa panitikang Islamiko na nakahanda sa Filipino. Halimbawa, ang may-akda ay naghigpit na pagbatayan ng fiqh ang Qur’an at ang mapapanaligang hadith ng Propeta, na buong ingat na iniiwasan ang anumang mahina at itinatakwil na hadith na matatagpuan sa karamihan ng mga aklat ng fiqh. Upang higit na matiyak na ang gawang ito ay lubhang mapagkakatiwalaan, nilimitahan na lamang ng may-akda ang kanyang pagtalakay sa kung ano ang tuwirang makukuha sa Qur’an at sa Sunnah, at samakatuwid, ay tunay na makatotohanan at malaya sa pagtatalo. Sinadya niyang iwasan ang marami at mabusising pagtatalo ng mga dalubhasa sa batas na malimit nilang pinagkakaabalahan, na ipinauubaya sa mambabasa ang ganap na pagtitiwala sa kung ano ang isinulat ng may-akda.

Cover Type Hardcover
Author Dr. Abdul Azeem Ibn Badawi
Arabic title الوجيز فى فقة السنة والكتاب العزيز
Translator Eisa Christopher Javier
Year of publication (HC) 2014
Edition number (HC) 1
No. of pages (HC) 760
Format 14.5 x 21.5
Hardcover ISBN 978-603-501-234-8
Year of Publication (either) 2014

 

د.إ60,00

Add to cart
Buy Now
Categories: ,

Ang Pinaigsing Paglalahad ng Fiqh ng Sunnah at ng Maluwalhating Aklat (Filipino): Ang may-akda ay naghigpit na pagbatayan ng fiqh ang Qur’an at ang mapapanaligang hadith ng Propeta, na buong ingat na iniiwasan ang anumang mahina at itinatakwil na hadith na matatagpuan sa karamihan ng mga aklat ng fiqh.

Sa pamamagitan ng biyaya at pagpapala ni Allah, mayroon na ngayong maraming bilang ng panimulang kalipunan ng fiqh na nasa sa atin ngayon sa iba’t ibang wika. Gayon pa man, ang natatanging gawa na ito ay mayroong namumukod-tanging pananaw na nakagawa rito na maging isang bantog na gawa sa kanyang katutubong wikang Arabik, at nararapat na makagawa (tayo) rito, sa kapahintulutan ni Allah, ng isang mahalagang ambag sa panitikang Islamiko na nakahanda sa Filipino. Halimbawa, ang may-akda ay naghigpit na pagbatayan ng fiqh ang Qur’an at ang mapapanaligang hadith ng Propeta, na buong ingat na iniiwasan ang anumang mahina at itinatakwil na hadith na matatagpuan sa karamihan ng mga aklat ng fiqh. Upang higit na matiyak na ang gawang ito ay lubhang mapagkakatiwalaan, nilimitahan na lamang ng may-akda ang kanyang pagtalakay sa kung ano ang tuwirang makukuha sa Qur’an at sa Sunnah, at samakatuwid, ay tunay na makatotohanan at malaya sa pagtatalo. Sinadya niyang iwasan ang marami at mabusising pagtatalo ng mga dalubhasa sa batas na malimit nilang pinagkakaabalahan, na ipinauubaya sa mambabasa ang ganap na pagtitiwala sa kung ano ang isinulat ng may-akda.

Cover Type Hardcover
Author Dr. Abdul Azeem Ibn Badawi
Arabic title الوجيز فى فقة السنة والكتاب العزيز
Translator Eisa Christopher Javier
Year of publication (HC) 2014
Edition number (HC) 1
No. of pages (HC) 760
Format 14.5 x 21.5
Hardcover ISBN 978-603-501-234-8
Year of Publication (either) 2014

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tagalog: Ang Pinaigsing Paglalahad ng Fiqh ng Sunnah at ng Maluwalhating Aklat [The Concise Presentation of Fiqh] (Filipino)”
Review now to get coupon!

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shipping Details

  1. Shipping Rates: We offer a flat rate of AED 25 for shipping across the UAE. This rate applies to all orders, regardless of size or weight.

  2. Shipping Options: We currently offer standard shipping only.

  3. Shipping Times: Our processing time for orders is typically 2-3 business days. Please note that shipping times may vary depending on your location and any unforeseen circumstances.

  4. Tracking Information: Once your order has been shipped, you will receive an email with a tracking number that you can use to track your package.

  5. International Shipping: We do not currently offer international shipping.

  6. Shipping Restrictions: We cannot ship to PO boxes or APO/FPO addresses. Please provide a physical address for delivery.

  7. Shipping Address: Please make sure that your shipping address is accurate and complete to avoid any delays or issues with delivery.

  8. Return Shipping: If you need to return an item, please refer to our return policy for instructions. Customers are responsible for return shipping costs unless the item was defective or we made an error.

  9. Customer Support: If you have any questions or concerns about shipping or your order, please contact our customer support team via email or phone.

We hope this information helps you make an informed decision about your shipping options. Please don’t hesitate to contact us if you need any further assistance.